Training professionals

Training professionals

CoolNChill - professionals
CoolNChill - professionals
CoolNChill - professionals

Training professionals


CoolNChill voor professionals richt zich op branches waar hoge eisen gesteld worden aan prestaties van mensen. Denk aan artsen, piloten, chefkoks, juristen, musici of managers.


In de training van professionals wordt veel aandacht besteedt aan het loslaten van verwachtingen. In plaats daarvan stimuleren we de nieuwsgierigheid en creativiteit om te leren en proberen. 


Prestatiedruk, faalangst en verantwoordelijkheidsgevoel kunnen een motor zijn om zo goed mogelijk je best te doen. Maar het brengt ook de nodige stress met zich mee.


Je mag perfectionistisch zijn. En je mag ook mens zijn. Fouten en falen bestaan niet als je jezelf gunt om te mogen blijven leren en experimenteren.


Training op maat


Wil jij een CoolNChill training voor jouw professionals op maat?


In een vrijblijvend intake gesprek verkennen we de behoeften en wensen van de mensen en de organisatie. 


Naar aanleiding van het intakegesprek kunnen we een voorstel maken voor een training. Deze training kunnen we vormgeven in nauwe samenwerking met de betrokkenen. 


Een voorbeeld van een training is een drie-daagse training op locatie en een terugkomdag. Vooraf aan de training kunnen individuele gesprekken met deelnemers gepland worden om persoonlijke leerdoelen helder te krijgen.


Individuele coaching

Het is mogelijk om de training aan te vullen met individuele gesprekken. 


Soms hebben sommige deelnemers een extra steuntje in de rug nodig. Of liggen de wensen en vragen van verschillende deelnemers erg uiteen.


Een stukje persoonlijke coaching kan dan een goede aanvulling zijn op de training.


CoolNChill

Prepair with flair


Persoonlijke ontwikkeling voor jongeren en professionals.

Laat je zelfvertrouwen groeien.

Stimuleer jouw creativiteit.

Haal het beste uit jouw perfectionisme! 


Introductiemiddag CoolNChill - Jongeren

Zondag 29 sept 2019

Zondag 20 okt 2019

Zondag 03 nov 2019

Zondag 09 febr 2020

Zondag 15 maart 2020


Neem contact op voor maatwerktrainingen op locatie.Postadres

Anne Franklaan 246

1403HX Bussum


Traininglocaties

Brinklaan 24d, Bussum

Mierenmeent 122, Hilversum


prepairwithflair@coolnchill.nl

06-41458133


Copyright@CoolNChill 2019